Samsung

Monitorius darbui ir pramogoms

Užregistruokite savo pirkinį žemiau ir džiaukitės Microsoft 365 prenumerata.

Paspaudę "Registruotis", Jūs sutinkate su taisyklėmis ir sąlygomis.

Kaip naudoti Microsoft raktą

1

Eikite į www.office.com/setup

2

Prisijunkite naudodami savo „Microsoft“ paskyrą arba ją sukurkite, jei neturite.

3

Įveskite „Office“ produkto kodą be brūkšnelių.

4

Vykdykite nurodymus, kad pabaigtumėte išpirkimo procesą.

Sąlygos ir nuostatos

Išmaniųjų monitorių akcija

(toliau – Akcija)


 

Šios sąlygos galioja Akcijai (toliau – Sąlygos).

Akcijos organizatorius

 1. Akcijos organizatorius yra „SIA Samsung Electronics Baltics“ (toliau – Organizatorius), registracijos Nr. 40003963909, adresas: Duntes g. 6, LV-1013 Ryga, Latvija.

Akcijos galiojimo trukmė ir vietovė

 1. Akcija prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2021 m. lapkričio 30 d. (toliau – Akcijos laikotarpis).

 2. Akcijos teritorija – Latvija, Lietuva ir Estija.

 3. Akcijos prekes galima įsigyti fizinėse ir internetinėse Priede nurodytų pardavėjų parduotuvėse (toliau – Parduotuvės).

Dalyviai

 1. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.

 2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus atstovai ir įmonių, kurias Organizatorius įtraukia į šią Akciją, darbuotojai.

Akcija

 1. Akcijos prekė yra „Samsung Smart Monitor“ (modelio Nr. LS32AM700URXEN; LS32AM500NRXEN; LS27AM500NRXEN; LS43AM700UUXEN; LS24AM506NUXEN; LS27AM501NUXEN; LS27AM500NUXEN) (toliau – Akcijos prekė). Už kiekvieną Akcijos laikotarpiu Parduotuvėje įsigytą Akcijos prekę pirkėjas (toliau – Dalyvis) gali gauti „Microsoft 365 Personal“ (teisinis gaminio pavadinimas: „Microsoft® 365 Personal 32-bit/x64 All Languages Subscription Online Product Key License 1 License Eurozone Downloadable Click to Run NR 1 Year“, kuris galios 1 metus nuo gaminio aktyvinimo datos (toliau – Dovana).

 2. Pasiūlymas galioja tik toms Akcijos prekėms, kurias platina Organizatorius. Dalyvis turi įsitikinti, kad jo Parduotuvėje pasirinktos prekės dalyvauja Akcijoje.

 

Dovana

 

 1. „Microsoft 365 Personal“ (Dovana) yra „Microsoft“ siūlomų paslaugų prenumerata, į kurią įeina „Microsoft Office“ gaminių linija. Užsiprenumeravę „Microsoft 365“ galite gauti: Naujausias „Office“ paketo programas, pvz., „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „Outlook“. Galimybę jas įdiegti kompiuteriuose, „Mac“ įrenginiuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir telefonuose. 1 TB vietos „OneDrive“ debesies saugykloje. Daugiau informacijos apie Dovaną rasite: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-365/p/microsoft-365-individualai-lietosanai/cfq7ttc0k5bf?activetab=pivot%3aoverviewtab

 2. Tam, kad gautų Dovaną, Dalyvis turi apsilankyti svetainėje www.samsungpromo.lv/smartmonitor www.samsungpromo.lt/smartmonitor arba www.samsungpromo.ee/smartmonitor ir per vieną mėnesį nuo Akcijos prekės įsigijimo pirkinį užregistruoti (i) nurodant šią informaciją: savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, pirkimo datą, įsigytos Akcijos prekės modelį ir serijos Nr., (ii) įkelti pirkimą įrodančio dokumento nuotrauką JOG arba PDF formatu ir (iii) sutikti su Akcijos sąlygomis.

 3. Jei registracija atliekama ne pagal šias Sąlygas, Organizatorius registraciją atmeta ir apie tai dalyvį informuoja el. paštu.

 4. Sėkmingai užsiregistravus pagal šias Sąlygas Dalyvis į nurodytą el. paštą gaus unikalų Akcijos kodą ir nurodymus, kaip atsiimti Dovaną.

 5. Norint aktyvinti Dovaną, dalyvis turi vykdyti šiuos nurodymus:

  1. Apsilankyti www.office.com/setup

  2. Prisijungti su savo „Microsoft“ paskyra (jei jos neturi – sukurti). Įsidėmėkite šią paskyrą, kad vėliau „Office“ galėtumėte įdiegti nenaudodami gaminio kodo.

  3. Įveskite „Office“ gaminio kodą, kurį gavote el. paštu po pirkinio užregistravimo svetainėje www.samsungpromo.lv/smartmonitor (Latvijoje) arba www.samsungpromo.lt/smartmonitor (Lietuvoje) arba www.samsungpromo.ee/smartmonitor (Estijoje).

  4. Gaminio įdiegimas prasidės automatiškai. Sekite įdiegimo lange pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte įdiegimo procesą.

Daugiau informacijos apie Dovanos aktyvinimą: https://support.microsoft.com/lv-LV/office/video-izkoristite-klju%C4%8D-izdelka-e4fa207c-71eb-4eaf-969b-39af1d74cae8?ui=sl-si&rs=sl-si&ad=si

 1. Unikalus Akcijos kodas galioja 1 metus nuo aktyvinimo datos ir gali būti panaudotas tik vieną (1) kartą.

 2. Dovana negali būti keičiama į grynuosius pinigus, ji negali būti keičiama arba priimama atgal. Šios nuostatos neturi įtakos teisės aktuose apibrėžtoms vartotojų teisėms.

 3. Akcija skirta tik pirkėjams mažmenininkams ir netaikoma prekėms, kurios įsigyjamos turint tikslą jas perparduoti.

 

 

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Organizatorius naudos Dalyvių asmeninius duomenis Akcijos vykdymui. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi tokiu teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas); Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti Organizatoriaus interesai). Teisėti Organizatoriaus interesai yra jo teisinių interesų apsauga.

 2. Su atskiru Dalyvio sutikimu Organizatorius tvarkys Dalyvio asmens duomenis, kad tiesioginės rinkodaros komunikacijos kanalu (el. paštu) pateiktų „Samsung“ gaminių naujienas, pasiūlymus ir rekomendacijas. Asmens duomenys tvarkomi pagal Latvijos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 9(1) straipsnį, Lietuvos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnį ir Estijos Ryšių Akto 1031 (1) straipsnį.

 3. Sprendimas teikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Tačiau jei Dalyvis nepateikia reikiamos informacijos, kad galėtų dalyvauti Akcijoje, jis negalės dalyvauti Akcijoje.

 4. Kai Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu, jie turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jis neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu prieš jį panaikinant.

 5. Asmens duomenys bus perduoti tik paslaugų teikėjams, teikiantiems Organizatoriui paslaugas, pvz., Akcijos organizavimą, komunikaciją ir kitas panašias paslaugas. Šios šalys bus aprūpintos asmeniniais duomenimis arba gali jomis naudotis, kad galėtų teikti šias paslaugas Organizatoriui.

 6. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tol, kol tai yra būtina Akcijos vykdymui. Jei pradedamas teisminis veiksmas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio veiksmo pabaigos. Jei teisės aktai reikalauja privalomo asmens duomenų saugojimo, Organizatorius laikysis atitinkamų taisyklių. Dalyviui davus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros komunikaciją, atitinkami asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kai Dalyvis atsisakys komunikacijos prenumeratos arba kitais būdais atšauks savo sutikimą.

 7. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdamos prašyti prieigos, pataisų, ištrynimo, duomenų tvarkymo apribojimo, prieštarauti Dalyvių asmens duomenų tvarkymui, naudoti teisę į duomenų perkeliamumą arba kelti susirūpinimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo, Dalyviai gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos pareigūnui per BDAR palaikymo puslapį, kurio nuorodą galima rasti Privatumo politikoje, esančioje http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl jų asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

 


 

Bendroji informacija

 1. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir laikydamasis taikomų teisės aktų reikalavimų bet kuriuo metu keisti Akcijos sąlygas be išankstinio įspėjimo.

 2. Dalyvis neturi teisės gauti Dovaną, jeigu nustatoma, kad jis pažeidė Sąlygas arba neteisėtai ar nesąžiningai pasinaudojo Akcija.

 3. Organizatorius nėra atsakingas už Akcijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo arba kitų aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti.

 4. Organizatorius neatsako už: (a) galimybės įkelti pirkimą įrodantį dokumentą dėl sistemos klaidos ir kitų priežasčių, kurios negali būti Organizatoriaus paveiktos; (b) bet kokias klaidas arba sutrikimus, susijusius su kompiuterių ryšiais; (c) bet kokius sutrikimus, žalą arba nuostolius, atsiradusius dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; (d) bet kokias Dalyvio klaidas.

 5. Dalyvis sutinka, kad tiek, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius sužalojimus, nuostolius arba žalą, patiriamą dalyvavimo Akcijoje metu arba su ja susijusius.

 6. Akcija vykdoma pagal Latvijos / Lietuvos / Estijos įstatymus, atsižvelgiant į registracijos svetainę.

 7. Jeigu Dalyvis turi su Akcija susijusių klausimų arba pretenzijų, juos gali pateikti iki 2021 m. gruodžio 15 d. skambindamas arba rašydamas į „Samsung“ skambučių centrą.

 

Latvija

Tel. 8000 7267
info@samsung.lv

Lietuva

Tel. 8800 7777

info@samsung.lt

Estija

Tel. 800 7267

info@samsung.ee

 

[Priedas kitame lape]


 

 

PRIEDAS

[pardavėjų sąrašas]


 

LATVIJA

 1. ETG SIA, reg. Nr. 40103145298, reg. adresas Brīvības gatve 201, Rīga, Latvija, LV-1039. (parduotuvė internete www.elkor.lv)

 2. PREMIUMSTORE UAB, reg. Nr. 304288706, reg. adresas: Krokuvos g. 13, LT-09314, Vilnius, Lietuva. (parduotuvė internete www.samsung.com/lv)

 3. MK TRADE, SIA, reg. Nr. 40103299982, reg. adresas Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (parduotuvė internete www.rdveikals.lv). Parduotuvės: Rīga, Ganību dambis 7A. Rīga, Buļļu 51b (Noliktava). Rīga, Maskavas 240. Rīga, Kurzemes pr.1a (t/c Damme). Rīga, Stacijas laukums 2 (t/c Origo). Rīga, Stacijas laukums 4 (t/c Origo 1.stāvā). Rīga, Vienības gatve 194a (t/c Aleja). Rīga, Dreiliņi, Biķeru iela 4 (t/c Sāga). Ķekava, Rīgas 22A (t/c Liiba). Aizkraukle, Gaismas 35 (t/c IGA Centrs). Alūksne, Pils 64. Balvi, Tautas 1. Cēsis, Raiņa iela 26/28 (t/c GLOBUSS). Daugavpils, Cietokšņa 60 (t/c Ditton nams). Daugavpils, Saules 28. Gulbene, O.Kalpaka 27. Dobele, Baznīcas 14 (t/c Maxima), Jelgava, Driksas 4 (t/c Pilsētas pasāža), Jēkabpils, Vienības 7 (t/c Sēlija), Krāslava, Tirgus 1, Kuldīga, Sūru 2 (t/c Rimi), Liepāja, Klaipēdas 104C, Ogre, Rīgas 23 (t/c Dauga), Preiļi, Brīvības 2,  Rēzekne, Dārzu 14a (t/c Elfi), Saldus, Striķu 10c (t/c Akvārijs), Sigulda, Strēlnieku 2 (t/c Šokolāde), Talsi, Rīgas 8 (t/c Jāņa centrs), Tukums, Pasta 14 (t/c Rimi), Valmiera, Rīgas 4 (t/c Valleta), Ventspils, Kuldīgas 19, Ventspils, Lielais prosp. 3/5 (t/c Tobago).

 4. Latvijas Mobilais Telefons, reg. NO. 50003050931, Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Latvija. (parduotuvė internete: www.lmt.lv) 

 

LIETUVA

 1. TOPO GRUPE UAB, reg. Nr. 134777619, reg. adresas R. Kalantos g. 32, LT-52302 Kauņa. (parduotuvė internete www.topocentras.lt) Parduotuvės: Ukmergės g. 240, Vilnius. Žirmūnų g. 64 (PC Rimi), Vilnius. Ozo g. 18 (PC Ozas), Vilnius. Ozo g. 25 (PC Akropolis, 2 aukštas), Vilnius. Upės g. 9 (PC CUP, 4 aukštas), Vilnius. Ukmergės g. 369 (PC BIG), Vilnius. Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda. Savanorių pr. 206A, Kaunas. Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PC Akropolis), Kaunas. Islandijos pl. 32 (PC Mega), Kaunas. Jonavos g. 60 (PC RIVER MALL), Kaunas.

 2. PREMIUMSTORE UAB, reg. Nr. 304288706, reg. adresas: Krokuvos g. 13, LT-09314, Vilnius, Lietuva. (parduotuvė internete: www.samsung.com/lt )

 3. MK TRADE, SIA, reg. Nr. 40103299982, reg. Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (parduotuvė internete www.rde.lt)

 

ESTIJA

 1. PREMIUMSTORE UAB, reg. Nr. 304288706, adresas: Krokuvos g. 13, LT-09314, Vilnius, Lietuva. (parduotuvė internete: www.samsung.com/ee )

 2. MK TRADE, SIA, reg. Nr. 40103299982, reg.adresas Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (parduotuvė internete www.rde.ee )

 3. ETG SIA, reg. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, Latvija, LV-1039. (parduotuvė internete www.elkor.ee)

 4. Expert Eesti OÜ, reg. Nr. 10090323, Mustamäe tee 16, Tallinn, 10621 (parduotuvė internete www.expert.ee). Parduotuvės: Pärnu mnt 238, Tallinn, 11624. Kalda tee 1c, Tartu, 50703. Papriniidu 8/10, Pärnu, 80010. Tallinna mnt 41, Viljandi 71020. Puru tee 1, Jõhvi, 51534. Haljala tee 4, Tõrremäe, 44415. Tallinna mnt 4, Rapla, 79511

 5. Arvutitark OÜ, reg. Nr.  10090323, Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn (parduotuvė internete: www.arvutitark.ee ). Parduotuvės: Fama tn 10, 20303 Narva. Lai 11, 80010 Pärnu. Ringtee 75, 50501 Tartu. Raatuse 20, 51009 Tartu. Sõpruse tee 15, 74001 Haabneeme. Endla 45, 10615 Tallinn. J. Smuuli tee 43, 11415 Tallin. Sõpruse pst 201, 13419 Tallinn. Paldiski mnt. 102, 13522 Tallinn. Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn.