Samsung

Ačiū, kad renkatės televizorių The Frame!

Registruokite savo pirkinį apačioje ir mėgaukitės nemokamu Art Store kuponu.

Paspaudę "Registruotis", Jūs sutinkate su taisyklėmis ir sąlygomis.

Kaip iškeisti Art Store kuponą

THE FRAME“ televizoriaus Akcija

(toliau – Akcija)

Akcijai taikomos toliau nurodytos sąlygos (toliau – Sąlygos).

Akcijos organizatorius

 1. Akcijos organizatorius yra SIA „Samsung Electronics Baltics“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 40003963909, reg. adresas: Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija.

Akcijos trukmė ir teritorija

 1. Akcija prasideda 2022 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 31 d. (toliau – Akcijos laikotarpis).

 2. Akcijos teritorija – Latvija, Lietuva ir Estija.

 3. Akcijos prekių galima įsigyti priede išvardytų pardavėjų internetinėse ir ne internetinėse parduotuvėse (toliau – Parduotuvė).

Dalyviai

 1. Akcija taikoma tik fiziniams asmenims.

 2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus atstovai ir įmonių, kurias Organizatorius įtraukia į šią Akciją, darbuotojai.

Akcija

 1. Akcijos prekės – tai toliau pateiktoje lentelėje nurodyti „Samsung“ „THE FRAME“ televizorių modeliai (toliau – Akcijos prekė). Už kiekvieną Akcijos laikotarpiu parduotuvėje įsigytą Akcijos prekę pirkėjas (toliau – Dalyvis) turi teisę nemokamai gauti „Art Store“ abonementą tam tikram laikotarpiui, priklausomai nuo įsigytos Akcijos prekės (kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje) (toliau – Dovana).

Akcijos prekė (televizoriaus „THE FRAME“ modelis)

Dovana („Art Store“ prenumeratos kuponas)

QE75LS03AAUXXH

12 mėn.

QE65LS03AAUXXH

12 mėn.

QE55LS03AAUXXH

6 mėn.

QE50LS03AAUXXH

6 mėn.

QE43LS03AAUXXH

6 mėn.

QE32LS03TCUXXH

6 mėn.

QE85LS03BAUXXH

12 mėn.

QE75LS03BAUXXH

12 mėn.

QE65LS03BAUXXH

12 mėn.

QE55LS03BAUXXH

6 mėn.

QE50LS03BAUXXH

6 mėn.

QE43LS03BAUXXH

6 mėn.

QE32LS03BBUXXH

6 mėn.

QE65LS03BGUXXH

12 mėn.

QE75LS03BGUXXH

12 mėn.

QE85LS03BGUXXH

12 mėn.

QE32LS03CBUXXH

6 mėn.

QE43LS03BGUXXH

6 mėn.

QE50LS03BGUXXH

6 mėn.

QE55LS03BGUXXH

6 mėn.

 1. Pasiūlymas galioja tik toms Akcijos prekėms, kurias platina Organizatorius. Dalyvis Parduotuvėje turi įsitikinti, kad jo pasirinkta prekė yra tinkama dalyvauti Akcijoje.

Dovana

 1. „Art Store“ kuponas suteikia Dalyviui neribotą prieigą prie visų turimų meno kolekcijų ir fotografijų Dovanos prenumeratos laikotarpiu. Meno kolekcijų ir fotografijų negalima atsisiųsti vėlesniam naudojimui. Pasibaigus prenumeratos terminui, Dalyvis gali įsigyti prenumeratą atskirai.

 2. Norėdamas gauti Dovaną, Dalyvis turi apsilankyti pagrindiniame puslapyje www.samsungpromo.lv www.samsungpromo.lt arba www.samsungpromo.ee ir užregistruoti pirkinį per mėnesį nuo Akcijos prekės įsigijimo (i)| nurodydamas šią informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pirkimo datą, įsigytos Akcijos prekės modelį ir serijos numerį,| (ii)| įkeldamas pirkimo įrodymo dokumentą jpg arba pdf formatu; ir (iii)| sutikdamas su Sąlygomis.

 3. Jei registracija atliekama nesilaikant šių Sąlygų, Organizatorius atmeta registraciją ir apie tai informuoja Dalyvį el. paštu.

 4. Sėkmingai atlikęs registraciją pagal šias Sąlygas, Dalyvis nurodytu el. pašto adresu gaus unikalų akcijos kodą kartu su tolesnėmis instrukcijomis dėl Dovanos atsiėmimo.

 5. Unikalus akcijos kodas galioja iki 2023 06 30 ir gali būti panaudotas 1 (vieną) kartą.

 6. Dovanos negalima iškeisti į grynuosius pinigus, į kitas prekes ar grąžinti atgal. Tai netaikoma teisės aktuose nustatytoms vartotojo teisėms.

 7. Akcija skirta tik mažmeninės prekybos pirkėjams ir nesusijusi su prekėmis, įsigytomis turint tikslą jas toliau parduoti.

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis Akcijos vykdymo tikslais. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis toliau nurodytu teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu (sutikimas); Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu (teisėti Organizatoriaus interesai). Teisėti Organizatoriaus interesai yra jo teisėtų interesų apsauga.

 2. Turėdamas atskirą Dalyvio sutikimą, Organizatorius tvarkys Dalyvio asmens duomenis tam, kad tiesioginės rinkodaros komunikacijos būdu (el. paštu) pateiktų „Samsung“ produktų ir paslaugų naujienas, pasiūlymus ir rekomendacijas. Šis asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Latvijos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu, Estijos elektroninių ryšių įstatymo 1031 straipsnio 1 dalimi.

 3. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Tačiau jei Dalyvis nepateiks reikiamos informacijos, kad galėtų dalyvauti Akcijoje, jis negalės dalyvauti Akcijoje.

 4. Jei Dalyvių asmens duomenys tvarkomi su jų sutikimu, jie turi teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 5. Asmens duomenys bus perduodami tik paslaugų teikėjams, kurie teikia Organizatoriui paslaugas, pavyzdžiui, akcijos organizavimo, komunikacijos ir kitas panašias paslaugas. Šioms šalims asmens duomenys bus teikiami arba jos turės prieigą prie asmens duomenų, kad galėtų teikti šias paslaugas Organizatoriui.

 6. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek tai bus būtina Akcijai vykdyti. Jei pradedamas teisminis procesas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio proceso pabaigos. Jei teisės aktuose reikalaujama privaloma tvarka saugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis atitinkamų taisyklių. Jei Dalyvis davė sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susiję asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol Dalyvis atsisakys gauti tolesnius pranešimus arba atšauks sutikimą kitais būdais.

 7. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami prašyti prieigos, pataisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su Dalyvių asmens duomenų tvarkymu, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą arba pareikšti kitus susirūpinimą keliančius klausimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo, Dalyviai gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos pareigūnui per BDAR paramos puslapį, kurio nuoroda pateikta privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu http://www.samsung.com/lt. Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl jų asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Bendroji informacija

 1. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti Akcijos sąlygas.

 2. Dalyviai neturi teisės gauti Dovanos, jei nustatoma, kad Dalyvis nesilaikė sąlygų arba nesąžiningai ar piktavališkai pasinaudojo Akcija.

 3. Organizatorius neatsako už Akcijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar kitų aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti.

 4. Organizatorius neatsako už: (a)| pirkimo dokumento neįkėlimo dėl sistemos klaidų ir kitų priežasčių, kurioms Organizatorius negali daryti įtakos; (b) jokias klaidas ar sutrikimus, susijusius su kompiuteriniu ryšiu; (c) jokius trikdžius, žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl aplinkybių, kurioms Organizatorius neturi įtakos; (d) jokias Dalyvio klaidas.

 5. Dalyvis sutinka, kad Organizatorius neatsako už jokius su Akcija susijusius sužalojimus, nuostolius ar žalą, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

 6. Akcijos vykdymą reglamentuoja Latvijos/Lietuvos/Lenkijos/Estijos Respublikos teisės aktai, priklausomai nuo registracijos metu naudoto tinklalapio.

 7. Jei Dalyvis turi klausimų ar pretenzijų dėl Akcijos, juos galima pateikti iki 2024 m. kovo 31 d., paskambinus ar parašius į „Samsung“ skambučių centrą:

Latvija

Tel.: 8000 7267

info@samsung.lv

Lietuva

Tel.: 8800 7777

info@samsung.lt

Estija

Tel.: 800 7267

info@samsung.ee

PRIEDAS

Pardavėjų sąrašas

ESTIJA

 1. WEXL GRUPP OÜ (ONOFF), reg. Nr. 11792719, Magdaleena tn 3, Tallinn, Harju maakond, 11312.

 2. TELIA EESTI AS, reg. Nr. 10234957, Mustamäe tee 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15033.

 3. ELISA EESTI AS, reg. Nr. 10178070, Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13417.

 4. EXPERT EESTI, OU, reg. Nr. 10090323, Mustamäe tee 16, Tallinn, Harju maakond, 10617. 

 5. PREMIUMSTORE OÜ, reg. Nr. 14122422, Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10141..

LATVIJA

 1. TET SIA, reg. Nr. 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011.

 2. MK TRADE SIA (RD veikals), reg. Nr. 40103299982, Buļļu iela 51C, Rīga, LV-1067.

 3. ETG SIA (Elkor), reg. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039.

 4. EURONICS LATVIA, SIA, reg. Nr. 40003829397, Ieriķu iela 5B, Rīga, LV-1084.

 5. BITE LATVIJA, SIA, reg. Nr. 40003742426, Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005.

 6. PREMIUMSTORE SIA, reg. Nr. 40203033769, Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005.

LIETUVA

 1. TOPO GRUPĖ UAB, reg. Nr. 134777619, R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas.

 2. AVITELOS PREKYBA UAB, reg. Nr. 142054984, Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda.

 3. KESKO SENUKAI UAB, reg. Nr. 234376520, Islandijos pl. 32B, LT-474460 Kaunas.

 4. VERSLO VARTAI UAB (Technorama), reg. Nr. 301114554, Taikos pr. 39, LT-91150 Klaipėda.

 5. TELIA LIETUVA, AB, reg. Nr. 121215434, Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius.

 6. BITE LIETUVA, UAB, reg. Nr. 110688998, Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius.

 7. PREMIUMSTORE UAB, reg. Nr. 304288706, Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius.